Werken op de dienst Geriatrie als geriater

Een zeer multidisciplinaire samenwerking omheen een brede waaier aan vaak complexe medische problematieken: in een groot ziekenhuis als het onze biedt geriatrie als specialisme zeer veel variatie. Vanuit een holistische benadering zet onze dienst Geriatrie naast het medisch-wetenschappelijke ook het menselijke aspect sterk op de voorgrond.